ทีมติวเตอร์ของเรา​​

เรามีติวเตอร์กว่า 100 คน ที่การันตีคุณภาพ

ติวเตอร์พี่แคร์

SAT, IELTS

จบการศึกษาปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์

ติวเตอร์พี่บอน

SAT, A-LEVEL, CU-TEP

จบการศึกษาปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์

ติวเตอร์พี่ไข่มุก

สอบเข้าม.1, TGAT

จบการศึกษาปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน) คณะมนุษยศาสตร์

ติวเตอร์พี่ปลายฟ้า

GED, IELTS, TOEFL

กำลังศึกษาปริญญาโท MSc Innovation and Applied Entrepreneurship, UWE Bristol

ติวเตอร์พี่เพลง

สอบเข้าม.4, TGAT

จบการศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์

ติวเตอร์พี่เพลง

ปูพื้นฐาน, สอบเข้าม.1-ม.4

กำลังศึกษาปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะ ครุศาสตร์

ติวเตอร์พี่แนน

TOEIC, IELTS

จบการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะศิลปศาสตร์

ติวเตอร์พี่แม็ก

ปูพื้นฐาน, สอบเข้าม.4

จบการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากคณะศึกษาศาสตร์

ติวเตอร์พี่เคซี่

ปูพื้นฐาน, สอบเข้าม.1

จบการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากคณะศึกษาศาสตร์

ติวเตอร์พี่อ้อม

ปูพื้นฐาน, TGAT

จบการศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ติวเตอร์พี่พลอย

ปูพื้นฐาน, TOEIC, TGAT

กำลังศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

ติวเตอร์พี่แตงกวา

ปูพื้นฐาน, สอบเข้าม.1-ม.4

กำลังศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

ติวเตอร์พี่ภูมิใจ

ปูพื้นฐาน, T-GAT

กำลังศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

fastrackeng

สถาบันสอนพิเศษภาษาอังกฤษและจัดหาติวเตอร์แก่นักเรียนทั่วประเทศ การันตีคุณภาพโดยทีมพี่อักษร จุฬาฯ

บริการของเรา

วิธีสมัครเรียน