TU-GET​​​​​

คอร์ส TU-GET สำหรับว่าที่นักศึกษาธรรมศาสตร์

รายละเอียดคอร์ส

ระดับความยาก
1.5/5

คอร์ส TU-GET เตรียมพร้อมสำหรับว่าที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื้อหาการเรียนครบถ้วนทั้ง 3 พาร์ท ได้แก่ โครงสร้างภาษา (Structure), คำศัพท์ (Vocabulary), การอ่าน (Reading Comprehension) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์โจทย์อย่างเข้มข้น เสริมด้วยเทคนิคปราบเซียน ผ่านการฝึกทำข้อสอบที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมหาศาล ซึ่งยังไม่รวมเทคนิคขั้นเทพ ในการทำโจทย์แต่ละประเภทได้เร็วยิ่งขึ้น

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

FASTRACKENG

รับคำแนะนำกับที่ปรึกษาทางการเรียน