SAT

คำอธิบายคอร์ส

คอร์ส SAT ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อติวเข้มผู้เรียนที่อยากเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยชั้นนำ การเรียนจะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐาน จนถึงตะลุยข้อสอบจริงปีล่าสุด เสริมด้วยเทคนิคและเคล็ดลับการทำข้อสอบในระยะเวลาจำกัด เพื่อพิชิตคะแนนสูงสุดในทุกพาร์ท การเรียนจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ระดับตามระดับพื้นฐานของผู้เรียน ได้แก่ BASIC SAT และ ADVANCED SAT​​

BASIC SAT

เหมาะสำหรับน้องที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอ่อน หรือไม่เคยเข้าสอบ SAT มาก่อน การเรียนจะเน้นการพัฒนาการอ่านและการเขียน เรียนรู้วิธีการทำโจทย์แต่ละพาร์ท ไวยากรณ์ และคำศัพท์

ADVANCED SAT

เหมาะสำหรับน้องที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี หรือเคยผ่านข้อสอบ SAT มาก่อน การเรียนจะเน้นการทำข้อสอบเป็นหลัก น้องจะได้ฝึกทำโจทย์ที่ยากและท้าทายขึ้นในระยะเวลาอันจำกัด 

ค่าเรียนรายชั่วโมง

คุ้มค่าสำหรับทุกรูปแบบการเรียน

เรียนเดี่ยว

600

เรียนเป็นคู่

450

เรียนกลุ่ม

300

คอร์สเหมา

-10%

เริ่มการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพวันนี้

สอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครเพียงแสกน QR CODE