SAT

สอนตั้งแต่ปูพื้นฐานจน ตะลุยโจทย์ข้อสอบจริงปีล่าสุด เสริมทุกเทคนิค เพื่อพิชิตคะแนนสูงสุด

SAT

คอร์สนี้เรียนอะไร

 คอร์ส SAT ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อติวเข้มให้กับผู้เรียนที่อยากเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ การเรียนจะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด โดยเริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐาน จนถึงตะลุยโจทย์ข้อสอบจริงปีล่าสุด เสริมด้วยเทคนิคการทำข้อสอบ เพื่อพิชิตคะแนนสูงสุดในทุกพาร์ท การเรียนจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ระดับ

BASIC SAT

เหมาะสำหรับน้องที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอ่อน หรือไม่เคยเข้าสอบ SAT มาก่อน การเรียนจะเน้นการพัฒนาการอ่านและเขียน เรียนรู้วิธีการทำโจทย์แต่ละพาร์ท ไวยากรณ์ และคำศัพท์จำเป็น

ADVANCED SAT

เหมาะสำหรับน้องที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี หรือเคยผ่านข้อสอบ SAT มาก่อน การเรียนจะเน้นการทำข้อสอบเป็นหลัก น้องจะได้ฝึกทำโจทย์ที่ยากและท้าทายขึ้นในระยะเวลาอันจำกัด 

WHO BEST FITS

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

ไม่มีพื้นฐาน

น้องที่ไม่เคยสอบ SAT มาก่อน และต้องการปูพื้นฐานให้มั่นใจสู่การสอบ​

ต้องการทบทวน

น้องที่กำลังเตรียมสอบ แต่ความรู้ไม่แน่น ต้องการทบทวนเนื้อหา

ตะลุยข้อสอบเก่า

น้องที่อยากฝึกทำโจทย์ที่หลากหลาย หรือยังเก็บข้อสอบเก่าไม่ครบ​

คะแนนไม่ถึงเป้าหมาย

น้องที่เคยผ่านการสอบมาแล้ว แต่คะแนนยังไม่ถึงเป้าหมายที่ต้องการ ​

BEST DEAL

ค่าเรียนรายชั่วโมง

เรียนเดี่ยว

500

(ต่อชั่วโมง)

เรียนเป็นคู่

350

(ต่อชั่วโมง)

เรียนเป็นกลุ่ม

250

(ต่อชั่วโมง)

เหมาคอร์ส

8900

(20 ชั่วโมง)

เริ่มการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้

สอบถามเพิ่มเติมหรือสมัคร SAT DETECTOR วันนี้ เพียงแสกน QR CODE หรือ เพิ่ม @satdetector เป็นเพื่อนในไลน์