BASIC GRAMMAR

 

คลาสเรียน SAT ที่ The Planner จะเน้นประเมินผลเป็นรายบุคคล เพื่อนักเรียนจะได้รู้ว่าตัวเองมีจุดไหนที่อ่อนและสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ตรงจุดที่สุด คลาสเรียน SAT ของ เดอะแพลนเนอร์จะเน้นเป็นคลาสเรียนที่ไม่ใหญ่ เพื่อที่จะประเมินผลของนักเรียนได้ตามจุดประสงค์หลัก การเรียน SAT เช่นนี้พิสูจน์ได้แล้วว่านักเรียนสามารถเพิ่มคะแนนสอบของตนเองได้ คลาสเรียน SAT ที่ The Planner มีทั้งคลาส เรียนเดี่ยว เรียนกลุ่ม หรือจัดกลุ่มมาเอง และถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกันคือ

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเรียน SAT เนื้อหานี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการรู้ scope เนื้อหาของข้อสอบ SAT ความลึกของเนื้อหา วิธีการตีโจทย์ เทคนิคการตอบให้ถูก หรือสำหรับนักเรียนที่ต้องการทบทวนรายละเอียดเนื้อหาทุกอย่างที่จำเป็นในการสอบ แบ่งการเรียนเป็น 3 ระดับ เพื่อการเรียนอย่างเป็นขั้นตอน

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

คอร์ส BMAT สำหรับเตรียมตัวสอบเข้า คณะแพทย์ รอบ 1 และ คณะแพทย์ อินเตอร์ โดยทาง Ignite By OnDemand ได้ทำการออกแบบ Course BMAT ทั้ง 3 Parts ที่ดีที่สุด! โดยเน้นการตะลุยโจทย์ และจับเวลาจริง โดยมีการสอนเนื้อหาของข้อสอบ BMAT เพิ่มเติมที่ไม่ได้ มีอยู่ในหลักสูตรไทย พร้อมทั้งฝึกทักษะวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์อย่างครบถ้วน

น้องๆม.ปลายที่ต้องการปูพื้นฐาน Grammar ให้แน่นเพื่อต่อยอดในการใช้จริงและการสอบ

น้องๆที่เตรียมสอบ 9วิชา, GAT, CU-TEP, TU-GET, IELTS
น้องๆที่ทรมานกับการเรียน Grammar — เรียนหลายรอบแล้วก็ยังทำไม่ได้สักที
น้องๆม.ปลายที่ต้องการปูพื้นฐาน Grammar ให้แน่นเพื่อต่อยอดในการใช้จริงและการสอบ

ค่าเรียนรายชั่วโมง

ค่าเรียนราชั่วโมงขึ้นอยู่กับประเภทของเรียน

เรียนเดี่ยว

350/hr

เรียนคู่

250/hr

เรียนคอร์ส

3000