9 SUBJECT

 

คลาสเรียน SAT ที่ The Planner จะเน้นประเมินผลเป็นรายบุคคล เพื่อนักเรียนจะได้รู้ว่าตัวเองมีจุดไหนที่อ่อนและสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ตรงจุดที่สุด คลาสเรียน SAT ของ เดอะแพลนเนอร์จะเน้นเป็นคลาสเรียนที่ไม่ใหญ่ เพื่อที่จะประเมินผลของนักเรียนได้ตามจุดประสงค์หลัก การเรียน SAT เช่นนี้พิสูจน์ได้แล้วว่านักเรียนสามารถเพิ่มคะแนนสอบของตนเองได้ คลาสเรียน SAT ที่ The Planner มีทั้งคลาส เรียนเดี่ยว เรียนกลุ่ม หรือจัดกลุ่มมาเอง และถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกันคือ

คอร์สนี้เรียนอะไร

คอร์สเรียน SAT เนื้อหานี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการรู้ scope เนื้อหาของข้อสอบ SAT ความลึกของเนื้อหา วิธีการตีโจทย์ เทคนิคการตอบให้ถูก หรือสำหรับนักเรียนที่ต้องการทบทวนรายละเอียดเนื้อหาทุกอย่างที่จำเป็นในการสอบ แบ่งการเรียนเป็น 3 ระดับ เพื่อการเรียนอย่างเป็นขั้นตอน

SAT I เนื้อหา

การเรียนเพื่อปรับพื้นฐานของนักเรียน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่เคยสอบ SAT มาก่อน นักเรียนใหม่ควรเริ่มเรียนจากคอร์สนี้ก่อน การเรียนแบบ Extended. คือการเรียนเพื่อพัฒนาการอ่านให้ดีขึ้นและมีกระบวนการคิดที่ดีขึ้น เพื่อตอบคำถามวิชา Reading & Writing

SAT II ตะลุย

การเรียนเพื่อปรับพื้นฐานของนักเรียน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่เคยสอบ การเรียนแบบ Extended. คือการเรียนเพื่อพัฒนาการอ่านให้ดีขึ้นและมีกระบวนการคิดที่ดีขึ้น เพื่อตอบคำถามวิชา Reading & Writing การเรียนแบบ Iconic คือระดับการเรียนแบบสูงสุดของ SAT Reading & Writing .

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

คอร์ส BMAT สำหรับเตรียมตัวสอบเข้า คณะแพทย์ รอบ 1 และ คณะแพทย์ อินเตอร์ โดยทาง Ignite By OnDemand ได้ทำการออกแบบ Course BMAT ทั้ง 3 Parts ที่ดีที่สุด! โดยเน้นการตะลุยโจทย์ และจับเวลาจริง โดยมีการสอนเนื้อหาของข้อสอบ BMAT เพิ่มเติมที่ไม่ได้ มีอยู่ในหลักสูตรไทย พร้อมทั้งฝึกทักษะวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์อย่างครบถ้วน

น้องที่จะสอบ SAT

แต่อยากมีคนช่วยสรุป
เทคนิคทุกอย่างให้
คะแนนจะได้สูงสุดที่เป็นไปได้

น้องที่ต้องการประหยัดเวลาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ระดับ advanced
ด้วยตัวเอง

สอบกี่ทีเมื่อไหร่จะติด?
น้องที่มีปัญหาทำ SAT
ยังไม่ถึงเป้าคณะยอดฮิต
ของจุฬา ธรรมศาสตร์
น้องที่ขี้เกียจท่อง?

เรียนแล้วจำไม่ได้?
คอร์สนี้ช่วยน้อง

ได้แน่นอน

ค่าเรียนรายชั่วโมง

ค่าเรียนราชั่วโมงขึ้นอยู่กับประเภทของเรียน

เรียนเดี่ยว

450/hr

เรียนคู่

350/hr

เรียนคอร์ส

350/hr