FASTRACKENG (ฟาสแทร็กอิงค์) สถาบันสอนภาษาอังกฤษ เกิดจากการรวมตัวของรุ่นพี่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการกวดวิชาและถ่ายทอดความรู้ให้แก่รุ่นน้องที่สนใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตร และศิลปากร ด้วยประสบการณ์การสอนอย่างต่อเนื่องกว่า 8 ปี ทำให้เราเห็นถึงปัญหาและจุดอ่อนในการทำข้อสอบ จนสามารถพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอนที่ง่ายต่อการจดจำและทำความเข้าใจ

นอกจากความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เรายังให้คำปรึกษาด้านการเรียน การลงสมัครสอบ การเข้าศึกษาต่อ และการเลือกคณะ ดังนั้น น้องทุกคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราสามารถมั่นใจเลยว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

FASTRACKENG (ฟาสแทร็กอิงค์) สถาบันสอนภาษาอังกฤษ เกิดจากการรวมตัวของรุ่นพี่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการกวดวิชาและถ่ายทอดความรู้ให้แก่รุ่นน้องที่สนใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตร และศิลปากร ด้วยประสบการณ์การสอนอย่างต่อเนื่องกว่า 8 ปี ทำให้เราเห็นถึงปัญหาและจุดอ่อนในการทำข้อสอบ จนสามารถพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอนที่ง่ายต่อการจดจำและทำความเข้าใจ

 

นอกจากความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เรายังให้คำปรึกษาด้านการเรียน การลงสมัครสอบ การเข้าศึกษาต่อ และการเลือกคณะ ดังนั้น น้องทุกคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราสามารถมั่นใจเลยว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป