OUR COURSE

เลือกคอร์สที่ตอบโจทย์

BASIC GRAMMAR

คอร์สสำหรับเตรียมตัวสอบ GAT ภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คอร์สสำหรับเตรียมตัวสอบ GAT ภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาต่อในระดั

GAT

คอร์สสำหรับเตรียมตัวสอบ GAT ภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คอร์สสำหรับเตรียมตัวสอบ GAT ภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาต่อในระดั

9 วิชาสามัญ

คอร์สสำหรับเตรียมตัวสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

SAT

คอร์สเนื้อหาตะลุยโจทย์ พื่อให้น้องทำคะแนนได้ 800 เต็มด้วยเทคนิคการสอนเฉพาะตัวของคอร์สเนื้อหาตะลุยโจทย์ พื่อให้น้องทำคะแนนได้ 800 เต็มด้วย

CU-TEP

คอร์ส CU-TEP และ CU-TEP Speaking สำหรับว่าที่นิสิตจุฬา

TU-GET

คอร์ส TUGET และ เจาะลึกเนื้อหา+ข้อสอบอย่างไรให้ได้ผล พิสูจน์ความสำเร็จจากคอร์สเรียนของเรา

เลือกแผนการเรียนที่เหมาะสมกับตัวเอง

การันตีสอบติดมหาวิทยาลัย

ทดสอบวัดระดับ

ตอบทุกข้อสงสัยที่น้องๆมี
เกี่ยวกับแบบฝึกหัด และการเรียน

ปรึกษา & วางแผน

ให้คำปรึกษา วางแผนตลอดหลักสูตร ปรับแผนการเรียนรายบุคคลจนกว่าจะถึงเป้าหมาย

วิเคราะห์จุดอ่อน

วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง
ติดตามพัฒนาการ พร้อมผลวิเคราะห์ทุกสัปดาห์ 

 

ปรับแผนการเรียน

ปรับแผนการเรียนรายบุคคล เสริมจุดแข็ง ปิดจุดอ่อน เลือกวันเวลาเรียนตามสะดวก

 

ครบทุกเนื้อหา

ครบทุกเนื้อหาที่ต้องรู้  เจาะลึกข้อสอบ ตรงประเด็น จากทีมพี่ติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญสนามสอบ

เริ่มการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้

สอบถามเพิ่มเติมหรือสมัคร SAT DETECTOR วันนี้ เพียงแสกน QR CODE หรือ เพิ่ม @satdetector เป็นเพื่อนในไลน์